Slangen, connecties en haspels voor uitlaatgasafzuiging...
EH - +150°C:                         EG - +200°C:                        EF - +300°C:
 
ET - +650°C:                         YS-adapter:                          SDCA-veil.koppeling:
SER:                                           MHR:                                         MER:
FE-unit:                                     FEF-unit:                                 FEB-swing arm:
Grabber:                                  REN-mondstuk:                  REC-mondstuk:
REG-mondstuk:                    MEN-mondstuk:                  Stacker: